Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
  "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"  
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงาน
   สำนักงาน
   การประเมิน LPA
   การประเมิน ITA
   วารสาร
   อพ.สธ.อบต.โคกเจริญ
   ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการดำเนินงานการคลัง
   การบริหารทรัพยากรบุคคล
   การป้องกันการทุจริต
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติ เรื่องอื่นๆ
   ศูนยปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานงบการเงิน
   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการบริหารบุคคล
   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   รายงานผลด้านสิ่งแวดล้อม
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการป้องกันทุจริต
   การประชุมต่างๆ
   รายงานประชุมสภา อบต.
   การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
บริการประชาชน
   การชำระภาษี
   ขั้นตอนติดต่อรับบริการ
   สายตรง นายก อบต.โคกเจริญ
   คู่มือสำหรับประชาชน
   กฎหมายน่ารู้
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
   ความพึงพอใจในการให้บริการ
   ร้องเรียนร้องทุกข์ (ทั่วไป)
   ร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน
   ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
   e-service บริการออนไลน์
   รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   พนักงานส่วนตำบล
    - สำนักปลัด
    - กองคลัง
    - กองช่าง
    - กองการศึกษาฯ
    - กองสาธารณสุขฯ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
นายไพโรจน์ ช่วยชนะ
นายก อบต.โคกเจริญ
อบต.โคกเจริญ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 (ดู : 1)
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 (ดู : 5)
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้แล้ววันนี้ (ดู : 0)
ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีกักตัว 14 วัน (ดู : 4)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ. ๒๔๐๐๘ สายโคกโหนด - นาต้นกุล หมู่ที่ ๔ บ้านหูนบ ตำบลโคกเจริญ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๘ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การ บริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ๑ สายทาง (ดู : 6)
เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ๒๔๐๐๘ สายจันทร์เจริญ หมู่ที่ ๔ บ้านหูนบ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 21)
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา (ดู : 16)
เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝายบางหิน หมู่ที่ 3 บางตีนวัด ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 21)
การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่8 บ้านสวนพลู
 
ประเพณีลอยกระทงโคกเจริญ 2562
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 292)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าและผู้ช่วยนายช่างโยธา (ดู : 72)
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลทั่วไปในตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ 2564 (ดู : 42)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 64)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
ออกกำลังกายยามเย็นสวนสาธารณะบึงนบหลวงเฉลิมพระเกียรติ
 
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
หนังสือสั่งการ
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
20/9 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
โทรศัพท์ : 076-410268 โทรสาร : 076-410268
E-mail Address : khokjaroen@hotmail.com
Copyright © 2019. www.khokjaroen.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs