ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

20/9 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180

โทรศัพท์ : 076-410268 โทรสาร : 076-410268

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : khokjaroen@hotmail.com , saraban_06820704@dla.go.th

Google Map
เดินทางไปอบต.โคกเจริญ