ภาพกิจกรรม
การติดตามขับเคลื่อน R-X-Ray โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.โคกเจริญ

การติดตามขับเคลื่อน R-X-Ray โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.โคกเจริญ

17

12 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
📣วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.📣

นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ พร้อมด้วย นายวิชัย พืชชน รองนายก อบต.โคกเจริญ นายทนงศักดิ์ ชุ่มจิตต์ ประธานสภาฯ นายวิระศักดิ์ ประกอบสิน ส.อบต.หมู่ที่ 1 นายสุรินทร์ จิตรสมุทร ส.อบต.หมู่ที่ 8 นางสาวนิตยา สุดชู ปลัด อบต.โคกเจริญ ผู้นำทางศาสนาเเละพนักงาน อบต.โคกเจริญ เข้าร่วมเป็นเกียรติ โครงการ "บวร ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม" โดยทาง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ร่วมกับ โรงเรียนวัดโคกสวย จัดกิจกรรมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมี นายแก้ว คงวงศ์ นายอำเภอทับปุด กล่าวโอวาท ให้ความรู้เพิ่มเติม ณ โรงเรียนวัดโคกสวย ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

#งานประชาสัมพันธ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.📣 นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ พร้อมด้วย นายวิชัย พืชชน รองนายก อบต.โคกเจริญ นายทนงศักดิ์ ชุ่มจิตต์ ประธานสภาฯ นายวิระศักดิ์ ประกอบสิน ส.อบต.หมู่ที่ 1 นายสุรินทร์ จิตรสมุทร ส.อบต.หมู่ที่ 8 นางสาวนิตยา สุดชู ปลัด อบต.โคกเจริญ ผู้นำทางศาสนาเเละพนักงาน อบต.โคกเจริญ เข้าร่วมเป็นเกียรติ โครงการ "บวร ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม" โดยทาง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ร่วมกับ โรงเรียนวัดโคกสวย จัดกิจกรรมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมี นายแก้ว คงวงศ์ นายอำเภอทับปุด กล่าวโอวาท ให้ความรู้เพิ่มเติม ณ โรงเรียนวัดโคกสวย ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา #งานประชาสัมพันธ์ #องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

39

23 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
📣วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น.📣

นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ มอบหมายให้ นายพิสิทธิ์ เพ่งบุญ ผอ.กองช่าง รักษาราชการเเทน ผอ.สาธารณสุขฯ พร้อมด้วย นางสาวเปรมวดี บัวเนี้ยว นิติกร นายไพศาล กลับส่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา และนางสาวศิรายุ ทัดแก้ว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพสต.โคกเจริญ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการที่ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ เเละขอต่อใบอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อบัญญัติ อบต.โคกเจริญ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 8 ราย ในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ 


#กองสาธารณสุขฯ
#งานประชาสัมพันธ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น.📣 นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ มอบหมายให้ นายพิสิทธิ์ เพ่งบุญ ผอ.กองช่าง รักษาราชการเเทน ผอ.สาธารณสุขฯ พร้อมด้วย นางสาวเปรมวดี บัวเนี้ยว นิติกร นายไพศาล กลับส่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา และนางสาวศิรายุ ทัดแก้ว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพสต.โคกเจริญ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการที่ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ เเละขอต่อใบอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อบัญญัติ อบต.โคกเจริญ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 8 ราย ในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ #กองสาธารณสุขฯ #งานประชาสัมพันธ์ #องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

37

22 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
📣วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.📣

นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ มอบหมายให้ นายสาคร เทพณรงค์ รองนายก อบต.โคกเจริญ พร้อมด้วย นายโรจนศักดิ์ บุญไทย นางสาวอารีพร ทองเจิม ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ ให้ความรู้ "บรรยายธรรมมะแก่คนพิการ" โดย พระวิทยากร "โครงการพระเยี่ยมโยม โต๊ะอิหม่ามเยี่ยมญาติ" โดยมี ผอ.รพ.สต.โคกเจริญ เจ้าหน้าที่บริบาลท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นตำบลโคกเจริญ และทีม อสม.ตำบลโคกเจริญ ร่วมลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

#งานพัฒนาชุมชน
#งานประชาสัมพันธ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.📣 นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ มอบหมายให้ นายสาคร เทพณรงค์ รองนายก อบต.โคกเจริญ พร้อมด้วย นายโรจนศักดิ์ บุญไทย นางสาวอารีพร ทองเจิม ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ ให้ความรู้ "บรรยายธรรมมะแก่คนพิการ" โดย พระวิทยากร "โครงการพระเยี่ยมโยม โต๊ะอิหม่ามเยี่ยมญาติ" โดยมี ผอ.รพ.สต.โคกเจริญ เจ้าหน้าที่บริบาลท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นตำบลโคกเจริญ และทีม อสม.ตำบลโคกเจริญ ร่วมลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา #งานพัฒนาชุมชน #งานประชาสัมพันธ์ #องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

32

22 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
📣วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น.📣

นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ มอบหมายให้ รองวิชัย พืชชน รองนายก อบต.โคกเจริญ พร้อมด้วย นางสาวนิตยา สุดชู ปลัด อบต.โคกเจริญ นางสาวสรสรัญรัชฎ์ เที่ยงตรง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เเละนายธนสิทธิ์ จงหวัง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้าร่วมงาน "กิจกรรม Open House ประจำปีการศึกษา 2566" ร่วมกับงานรำลึก 49 ปี โรงเรียนทับปุดวิทยา โดยมีการเผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน เเละของดีประจำตำบลในอำเภอทับปุด

🙏🙏ขอขอบคุณกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ ที่นำตะกร้าสาน กับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของดีตำบลโคกเจริญ เข้าร่วมกิจกรรม Open House🙏🙏

#งานประชาสัมพันธ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น.📣 นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ มอบหมายให้ รองวิชัย พืชชน รองนายก อบต.โคกเจริญ พร้อมด้วย นางสาวนิตยา สุดชู ปลัด อบต.โคกเจริญ นางสาวสรสรัญรัชฎ์ เที่ยงตรง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เเละนายธนสิทธิ์ จงหวัง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้าร่วมงาน "กิจกรรม Open House ประจำปีการศึกษา 2566" ร่วมกับงานรำลึก 49 ปี โรงเรียนทับปุดวิทยา โดยมีการเผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน เเละของดีประจำตำบลในอำเภอทับปุด 🙏🙏ขอขอบคุณกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ ที่นำตะกร้าสาน กับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของดีตำบลโคกเจริญ เข้าร่วมกิจกรรม Open House🙏🙏 #งานประชาสัมพันธ์ #องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

32

22 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
📣📣วันที่ 11 ตุลาคม 2566📣📣เวลา 10.30 น.
นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ มอบหมายให้ นายวิชัย พืชชน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ พร้อมด้วย นางสาวนิตยา สุดชู ปลัด อบต. นางสาวสรสัญรัชฎ์ เที่ยงตรง นักพัฒนาชุมชน เเละนางสาวอารีพร ทองเจิมม ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมเป็นเกียรติมอบวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ผ้าอ้อมผู้ใหญ่) ตามโครงการ อบจ.พังงา HEALTH CARE ให้กับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เเละบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ที่มีความประสงค์ขอความช่วยเหลือหรือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา


#สำนักปลัด
#งานประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣📣วันที่ 11 ตุลาคม 2566📣📣เวลา 10.30 น. นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ มอบหมายให้ นายวิชัย พืชชน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ พร้อมด้วย นางสาวนิตยา สุดชู ปลัด อบต. นางสาวสรสัญรัชฎ์ เที่ยงตรง นักพัฒนาชุมชน เเละนางสาวอารีพร ทองเจิมม ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมเป็นเกียรติมอบวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ผ้าอ้อมผู้ใหญ่) ตามโครงการ อบจ.พังงา HEALTH CARE ให้กับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เเละบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ที่มีความประสงค์ขอความช่วยเหลือหรือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา #สำนักปลัด #งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

104

11 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
📣📣วันที่ 11 ตุลาคม 2566📣📣 เวลา 14.00 น.
นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ มอบหมายให้ นายโกศล เเสวงกิจ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ พร้อมด้วย นายพิสิทธิ์ เพ่งบุญ ผอ.กองช่าง รักษาราชการเเทน สาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม นายประยูร เทพณรงค์ สมาชิก อบต.หมู่ 5 เเละเจ้าหน้าที่ อบต. ซึ่งได้รับเเจ้งจากชาวบ้านในหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 ว่ามีคนป่วยเป็นไข้เลือดออกทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ จึงลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ดังกล่าว

#งานประชาสัมพันธ์
#งานกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣📣วันที่ 11 ตุลาคม 2566📣📣 เวลา 14.00 น. นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ มอบหมายให้ นายโกศล เเสวงกิจ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ พร้อมด้วย นายพิสิทธิ์ เพ่งบุญ ผอ.กองช่าง รักษาราชการเเทน สาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม นายประยูร เทพณรงค์ สมาชิก อบต.หมู่ 5 เเละเจ้าหน้าที่ อบต. ซึ่งได้รับเเจ้งจากชาวบ้านในหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 ว่ามีคนป่วยเป็นไข้เลือดออกทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ จึงลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ดังกล่าว #งานประชาสัมพันธ์ #งานกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

97

11 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
👉👉ประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิกเตือนภัยประชาชน👈👈
จำนวน 4 เรื่อง
1.เตือนภัยหลอกลงทุน อย่าเชื่อ อย่าแชร์ เมื่อเจอโฆษณา ชักชวนลงทุน
2.เตือนภัยหลอกลงทุน อย่าเชื่อ อย่าแชร์ มิฉาชีพแอบอ้าง ก.ล.ต.
3.เตือนภัยหลอกลงทุน อย่าเชื่อ อย่าแชร์ จับผิดกลโกงแอบบอ้าง ก.ล.ต.
4.อินโฟกราฟิก 3 Steps#งานประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

👉👉ประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิกเตือนภัยประชาชน👈👈 จำนวน 4 เรื่อง 1.เตือนภัยหลอกลงทุน อย่าเชื่อ อย่าแชร์ เมื่อเจอโฆษณา ชักชวนลงทุน 2.เตือนภัยหลอกลงทุน อย่าเชื่อ อย่าแชร์ มิฉาชีพแอบอ้าง ก.ล.ต. 3.เตือนภัยหลอกลงทุน อย่าเชื่อ อย่าแชร์ จับผิดกลโกงแอบบอ้าง ก.ล.ต. 4.อินโฟกราฟิก 3 Steps #งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

93

11 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
📣📣วันที่ 10 ตุลาคม 2566 📣📣เวลา 13.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ นำโดย นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ร่วมกับ ผอ.รพสต. ผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกอบต. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ข้าราชการ พนักงาน กรรมการวัดโคกสวย เเละจิตอาสาตำบลโคกเจริญ ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาด ณ วัดโคกสวย เพื่อเตรียมความพร้อม เนื่องในวันประเพณีสารทเดือนสิบ 
#สำนักปลัด


#งานประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣📣วันที่ 10 ตุลาคม 2566 📣📣เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ นำโดย นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ร่วมกับ ผอ.รพสต. ผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกอบต. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ข้าราชการ พนักงาน กรรมการวัดโคกสวย เเละจิตอาสาตำบลโคกเจริญ ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาด ณ วัดโคกสวย เพื่อเตรียมความพร้อม เนื่องในวันประเพณีสารทเดือนสิบ #สำนักปลัด #งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

119

10 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
📣📣วันที่ 9 ตุลาคม 2566📣📣เวลา 14.00น.

นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ พร้อมด้วย คณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยมี
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานเเจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่เเล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ


#งานสำนักปลัด
#ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣📣วันที่ 9 ตุลาคม 2566📣📣เวลา 14.00น. นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ พร้อมด้วย คณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยมี ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานเเจ้งที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่เเล้ว ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ #งานสำนักปลัด #ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

101

9 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
📣📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣📣
วันที่ 29 กันยายน 2566
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันภายใต้การนำ
ของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี ชุดที่ 63#งานประชาสัมพันธ์
#งานสำนักปลัด
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣📣 วันที่ 29 กันยายน 2566 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันภายใต้การนำ ของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ชุดที่ 63 #งานประชาสัมพันธ์ #งานสำนักปลัด #องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

124

29 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
📣28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย📣

"เพราะธงชาติและเพลงชาติไทย คือ สัญลักษณ์ของความเป็นไทย คือ สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกราช ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นหรือ อาณานิคมของชาติใด รวมถึงความเสียสละของบรรพบุรุษไทยทุกยุคสมัย ในการปกป้องรักษาแผ่นดินให้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน"
 เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ ธงชาติไทยแต่เดิมมีหลายรูปแบบ จนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 และพระองค์ทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า สีแดง หมายถึง ชาติ คือประชาชน สีขาว หมายถึง ศาสนา และสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ซึ่งธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย

#งานประชาสัมพันธ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย📣 "เพราะธงชาติและเพลงชาติไทย คือ สัญลักษณ์ของความเป็นไทย คือ สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกราช ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นหรือ อาณานิคมของชาติใด รวมถึงความเสียสละของบรรพบุรุษไทยทุกยุคสมัย ในการปกป้องรักษาแผ่นดินให้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน" เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ ธงชาติไทยแต่เดิมมีหลายรูปแบบ จนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 และพระองค์ทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า สีแดง หมายถึง ชาติ คือประชาชน สีขาว หมายถึง ศาสนา และสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ซึ่งธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย #งานประชาสัมพันธ์ #องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

113

28 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
📣📣วันที่ 28 กันยายน 2566 📣📣 เวลา 09.00 น.

นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ประชุมคณะทำงานทบทวนภารกิจองค์การบริหารส่วตำบลโคกเจริญ พร้อมด้วยคณะทำงาน เพื่อ
-สำรวจและทบทวน ภารกิจขององค์การบริหารส่วนดำบลโคกเจริญ ว่าภารกิจใดมีความจำเป็นควรที่จะให้ดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยอาศัยวิธีการสอบทานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการตรวบจสอบความคุ้มค่าของเงิน เพื่อนำทรัพยากรไปจัดทำในส่วนที่มีความจำเป็นมากกว่า

-พิจารณาภารกิจที่สมควรได้รับการส่งเสริมหรือปรับปรุง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ หรือความต้องการของประชาชนในพื้นที่

#งานสำนักปลัด
#งานประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣📣วันที่ 28 กันยายน 2566 📣📣 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ประชุมคณะทำงานทบทวนภารกิจองค์การบริหารส่วตำบลโคกเจริญ พร้อมด้วยคณะทำงาน เพื่อ -สำรวจและทบทวน ภารกิจขององค์การบริหารส่วนดำบลโคกเจริญ ว่าภารกิจใดมีความจำเป็นควรที่จะให้ดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยอาศัยวิธีการสอบทานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการตรวบจสอบความคุ้มค่าของเงิน เพื่อนำทรัพยากรไปจัดทำในส่วนที่มีความจำเป็นมากกว่า -พิจารณาภารกิจที่สมควรได้รับการส่งเสริมหรือปรับปรุง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ หรือความต้องการของประชาชนในพื้นที่ #งานสำนักปลัด #งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

123

28 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
📣📣วันที่ 28 กันยายน 2566📣📣เวลา 13.00 น.
สำนักงานยุติธรรม จังหวัดพังงา
ได้เข้าตรวจประเมินศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลโคกเจริญ โดยมี นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ นายทนงศักดิ์ ชุ่มจิตต์ ประธานสภาฯ นางสาวนิตยา สุดชู ปลัดอบต. นางสาวเปรมวดี บัวเนี้ยว นิติกรปฎิบัติการ เข้ารับการตรวจประเมินศูนย์ไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท ตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 


#สำนักปลัด
#งานประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣📣วันที่ 28 กันยายน 2566📣📣เวลา 13.00 น. สำนักงานยุติธรรม จังหวัดพังงา ได้เข้าตรวจประเมินศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลโคกเจริญ โดยมี นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ นายทนงศักดิ์ ชุ่มจิตต์ ประธานสภาฯ นางสาวนิตยา สุดชู ปลัดอบต. นางสาวเปรมวดี บัวเนี้ยว นิติกรปฎิบัติการ เข้ารับการตรวจประเมินศูนย์ไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท ตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 #สำนักปลัด #งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

123

28 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
📣📣วันที่ 28 กันยายน 2566📣📣เวลา 13.30 น.
นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เข้าร่วมประชุมทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ครั้งที่1/2566 พร้อมด้วย คณะทำงานทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เพื่อพิจารณา
-ทบทวนข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฎิกูลเเละมูลฝอย
-ทบทวนข้อบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปา
-ทบทวนข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
-ทบทวนข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
-ทบทวนข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
เเละเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


#สำนักปลัด
#ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣📣วันที่ 28 กันยายน 2566📣📣เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เข้าร่วมประชุมทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ครั้งที่1/2566 พร้อมด้วย คณะทำงานทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เพื่อพิจารณา -ทบทวนข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฎิกูลเเละมูลฝอย -ทบทวนข้อบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปา -ทบทวนข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ -ทบทวนข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ -ทบทวนข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เเละเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง #สำนักปลัด #ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

124

28 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
📣📣วันที่ 27 กันยายน 2566📣📣
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ได้จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งจะต้องลงสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลโคกเจริญ นำโดย นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต. นางสาวนิตยา สุดชู ปลัดอบต. นางสาวสุพัชฌาย์ เกื้อทองสั้น นวก.ก่ารเงินเเละบัญชี นางสาวเสาวณีย์ เครือยศ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ในการนี้ อบต.โคกเจริญขอประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่เพื่อสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีเจ้าหน้าที่จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคนิคดีแม็พ ลงสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ระหว่างวันที่ 28 กันยายน -10 ตุลาคม 2566
 หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ กองคลัง 
อบต.โคกเจริญ โทร 076410268

📣📣วันที่ 27 กันยายน 2566📣📣 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ได้จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งจะต้องลงสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลโคกเจริญ นำโดย นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต. นางสาวนิตยา สุดชู ปลัดอบต. นางสาวสุพัชฌาย์ เกื้อทองสั้น นวก.ก่ารเงินเเละบัญชี นางสาวเสาวณีย์ เครือยศ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ในการนี้ อบต.โคกเจริญขอประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่เพื่อสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีเจ้าหน้าที่จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคนิคดีแม็พ ลงสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ระหว่างวันที่ 28 กันยายน -10 ตุลาคม 2566 หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ กองคลัง อบต.โคกเจริญ โทร 076410268

122

27 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
📣📣วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.📣📣
นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ มอบหมายให้ นายวิชัย พืชชน รองนายกอบต. นายทนงศักดิ์ ชุ่มจิตต์ ประธานสภาฯ นางสาวนิตยา สุดชู ปลัดอบต. นางสาวเปรมวดี บัวเนี้ยว นิติปฏิบัติการ นางสาวภัศรา บุญส่งดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ในฐานะคณะกรรม
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานศึกษาในสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้ารตลิ่งชัน เเละ โรงเรียนวัดโคกสวย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
#กองการศึกษา
#งานประชาสัมพันธ์

📣📣วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.📣📣 นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ มอบหมายให้ นายวิชัย พืชชน รองนายกอบต. นายทนงศักดิ์ ชุ่มจิตต์ ประธานสภาฯ นางสาวนิตยา สุดชู ปลัดอบต. นางสาวเปรมวดี บัวเนี้ยว นิติปฏิบัติการ นางสาวภัศรา บุญส่งดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ในฐานะคณะกรรม การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานศึกษาในสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้ารตลิ่งชัน เเละ โรงเรียนวัดโคกสวย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานอาหารกลางวันเด็กนักเรียน #กองการศึกษา #งานประชาสัมพันธ์

101

27 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
📣📣ประชาสัมพันธ์ 📣📣
จากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศลาว ขณะที่ร่องมรสุมกำลังปานกลางพาด ผ่านประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ กับมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทย ระวังอันตราย จากฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโซกแรงบางแห่ง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง
จึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอดเวลา
 หากได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสามารถประสานงานมายัง อบต.โคกเจริญ 076-410268 ได้ทันที
#งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


#งานประชาสัมพันธ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣📣ประชาสัมพันธ์ 📣📣 จากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศลาว ขณะที่ร่องมรสุมกำลังปานกลางพาด ผ่านประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ กับมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทย ระวังอันตราย จากฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโซกแรงบางแห่ง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง จึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอดเวลา หากได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสามารถประสานงานมายัง อบต.โคกเจริญ 076-410268 ได้ทันที #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย #งานประชาสัมพันธ์ #องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

104

27 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
📣วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.📣
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ นำโดย นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.โคกเจริญ และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชันร่วมประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ "ร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ของศูนย์พัฒนาด็กเล็กในสังกัดอบต.โคกเจริญและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ#กองการศึกษาฯ
#งานประชาสัมพันธ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.📣 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ นำโดย นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.โคกเจริญ และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชันร่วมประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ "ร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ของศูนย์พัฒนาด็กเล็กในสังกัดอบต.โคกเจริญและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ #กองการศึกษาฯ #งานประชาสัมพันธ์ #องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

101

27 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566"
📣วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.📣
นายทนงศักดิ์ ชุมจิตต์ ประธานสภา อบต.โคกเจริญ เปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 เรื่อง
- เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566
ญัตติเสนอใหม่
-พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยก มูลฝอย พ.ศ. ...........
-พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566
-พิจารณาขออนุมัติกันเงินรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566
และพิจารณาเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะผู้บริหารและตัวแทนประชาคมในตำบลโคกเจริญ เข้าร่วมประชุมด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566" 📣วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.📣 นายทนงศักดิ์ ชุมจิตต์ ประธานสภา อบต.โคกเจริญ เปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 เรื่อง - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ญัตติเสนอใหม่ -พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยก มูลฝอย พ.ศ. ........... -พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 -พิจารณาขออนุมัติกันเงินรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566 และพิจารณาเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะผู้บริหารและตัวแทนประชาคมในตำบลโคกเจริญ เข้าร่วมประชุมด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

93

26 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...