ภาพกิจกรรม
📣📣วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป📣📣

นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เข้าร่วม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2567 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ร่วมกับ เทศบาลตำบลทับปุด โดยมีนายดำรง ฉิมทับ นายอำเภอทับปุด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ส.อบต. หมู่ที่ 1-8 ผอ.รร.วัดโคกสวย เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโคกสวย ผอ.รพ.สต.โคกเจริญ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น อสม. ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ ข้าราชการเเละพนักงานทุกท่าน โดยมีการเข้าร่วมพิธีเปิด พิธีทำลายยาเสพติดเชิงสัญลักษณ์ พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงาน เเละเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลทับปุด ไปยังโรงเรียนวัดนิโครธาราม

#สำนักปลัด
#งานประชาสัมพันธ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣📣วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป📣📣 นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เข้าร่วม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2567 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ร่วมกับ เทศบาลตำบลทับปุด โดยมีนายดำรง ฉิมทับ นายอำเภอทับปุด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ส.อบต. หมู่ที่ 1-8 ผอ.รร.วัดโคกสวย เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโคกสวย ผอ.รพ.สต.โคกเจริญ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น อสม. ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ ข้าราชการเเละพนักงานทุกท่าน โดยมีการเข้าร่วมพิธีเปิด พิธีทำลายยาเสพติดเชิงสัญลักษณ์ พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงาน เเละเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลทับปุด ไปยังโรงเรียนวัดนิโครธาราม #สำนักปลัด #งานประชาสัมพันธ์ #องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

665

26 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
📣📣วันที่ 12 พฤษภาคม 2567📣📣

👉พิธีมอบถ้วยรางวัลและปิดการเเข่งขีนกีฬา👈

ในนามคณะกรรมการจัดการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 
ครั้งที่ 25 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ขอขอบคุณ นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติในการเป็นประธานปิดพิธีการเเข่งขัน
ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการเเข่งขันกีฬา คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ผอ.รพสต.โคกเจริญ อสม. ผอ.รร.โคกสวย สภ.ทับปุด อปพร. ผู้ตัดสินกีฬา ข้าราชการ พนักงานทุกท่าน รวมถึงผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ร่วมมือ ช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมการเเข่งขันครั้งนี้ และขอขอบคุณ นักกีฬา กองเชียร์ พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลโคกเจริญทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมให้ดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ🙏🙏🙏
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักให้อภัย 
😍😍การเเข่งขันเเค่เกมส์ ความเหมือนเดิม คือ เรารักกัน😍😍

#กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
#งานประขาสัมพันธ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣📣วันที่ 12 พฤษภาคม 2567📣📣 👉พิธีมอบถ้วยรางวัลและปิดการเเข่งขีนกีฬา👈 ในนามคณะกรรมการจัดการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 ครั้งที่ 25 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ขอขอบคุณ นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติในการเป็นประธานปิดพิธีการเเข่งขัน ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการเเข่งขันกีฬา คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ผอ.รพสต.โคกเจริญ อสม. ผอ.รร.โคกสวย สภ.ทับปุด อปพร. ผู้ตัดสินกีฬา ข้าราชการ พนักงานทุกท่าน รวมถึงผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ร่วมมือ ช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมการเเข่งขันครั้งนี้ และขอขอบคุณ นักกีฬา กองเชียร์ พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลโคกเจริญทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมให้ดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ🙏🙏🙏 รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักให้อภัย 😍😍การเเข่งขันเเค่เกมส์ ความเหมือนเดิม คือ เรารักกัน😍😍 #กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม #งานประขาสัมพันธ์ #องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

641

12 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
📣วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 12:30 น.📣

นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา

#งานประชาสัมพันธ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 12:30 น.📣 นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา #งานประชาสัมพันธ์ #องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

642

9 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เริ่มเเล้ววันนี้ วันเเรก🥳 🎗🏆🏅🏆 พบกับ 
#พิธีเปิด"การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
 ครั้งที่ 25" วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 

เริ่มการเเข่งขันวันเเรก กับ ฟุตบอลคู่พิเศษ เเละฟุตบอลชายทั่วไป 4 คู่ พร้อมทำพิธีเปิดสนามกีฬาต้านยาเสพติด โดยมี นายดำรง ฉิมทับ นายอำเภอทับปุด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ กล่าวรายงาน พร้อม คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัด อบต. ข้าราชการ และพนักงาน อบต.โคกเจริญ คณะผู้บริหารเทศบาลทับปุด อบต.ทับปุด อบต.บางเหรียง อบต.บ่อเเสน เเละ อบต.มะรุ่ย สภ.ทับปุด นายเสรี ศรีภากร ประธานสภาฯอบจ.พังงา ผอ. และรอง ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสวย ผอ.รพ.สต.โคกเจริญ สายตรวจตำรวจตำบลโคกเจริญ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นโคกเจริญ ชาวบ้านตำบลโคกเจริญ เเละผู้มีเกียรติทุกท่าน 
#เปิดสนามโดย "ทีมรักสุขภาพตำบลโคกเจริญ" เเละเริ่มการเเข่งขันฟุตบอลผู้นำท้องที่ท้องถิ่นโคกเจริญ พบ เทศบาลทับปุด ต่อด้วยฟุตบอลชายทั่วไป 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการร่วมเปิดพิธี การเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ครั้งที่ 25
🤩🤩เดี่ยวแอดมินจะทยอย ลงภาพเก็บตกในวันถัดไป 🤩🤩

#กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
#งานประชาสัมพันธ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

เริ่มเเล้ววันนี้ วันเเรก🥳 🎗🏆🏅🏆 พบกับ #พิธีเปิด"การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ครั้งที่ 25" วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เริ่มการเเข่งขันวันเเรก กับ ฟุตบอลคู่พิเศษ เเละฟุตบอลชายทั่วไป 4 คู่ พร้อมทำพิธีเปิดสนามกีฬาต้านยาเสพติด โดยมี นายดำรง ฉิมทับ นายอำเภอทับปุด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ กล่าวรายงาน พร้อม คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัด อบต. ข้าราชการ และพนักงาน อบต.โคกเจริญ คณะผู้บริหารเทศบาลทับปุด อบต.ทับปุด อบต.บางเหรียง อบต.บ่อเเสน เเละ อบต.มะรุ่ย สภ.ทับปุด นายเสรี ศรีภากร ประธานสภาฯอบจ.พังงา ผอ. และรอง ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสวย ผอ.รพ.สต.โคกเจริญ สายตรวจตำรวจตำบลโคกเจริญ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นโคกเจริญ ชาวบ้านตำบลโคกเจริญ เเละผู้มีเกียรติทุกท่าน #เปิดสนามโดย "ทีมรักสุขภาพตำบลโคกเจริญ" เเละเริ่มการเเข่งขันฟุตบอลผู้นำท้องที่ท้องถิ่นโคกเจริญ พบ เทศบาลทับปุด ต่อด้วยฟุตบอลชายทั่วไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการร่วมเปิดพิธี การเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ครั้งที่ 25 🤩🤩เดี่ยวแอดมินจะทยอย ลงภาพเก็บตกในวันถัดไป 🤩🤩 #กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม #งานประชาสัมพันธ์ #องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

632

8 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
📣วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.📣

นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพร อสม.ผู้สูงอายุ รพ.สต.โคกเจริญ ในวันประชุมประจำเดือน อสม.รพ.สต.โคกเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเจริญนำโดย นายนพดล กิจกล้า ผอ.รพ.สต.โคกเจริญ เจ้าหน้าที่ และ อสม. เข้าร่วมกิจกรรม ณ รพ.สต.โคกเจริญ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

#งานประชาสัมพันธ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.📣 นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพร อสม.ผู้สูงอายุ รพ.สต.โคกเจริญ ในวันประชุมประจำเดือน อสม.รพ.สต.โคกเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเจริญนำโดย นายนพดล กิจกล้า ผอ.รพ.สต.โคกเจริญ เจ้าหน้าที่ และ อสม. เข้าร่วมกิจกรรม ณ รพ.สต.โคกเจริญ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา #งานประชาสัมพันธ์ #องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

669

19 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 12-16 เมษายน 2567 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ นำโดยนายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจอำเภอทับปุด อปพร. ผอ. และ อสม. รพ.สต.โคกเจริญ ตั้งด่านชุมชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2567 
ณ ที่พักสายตรวจตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

#งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
#งานประชาสัมพันธ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

วันที่ 12-16 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ นำโดยนายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจอำเภอทับปุด อปพร. ผอ. และ อสม. รพ.สต.โคกเจริญ ตั้งด่านชุมชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2567 ณ ที่พักสายตรวจตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย #งานประชาสัมพันธ์ #องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

705

11 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
การติดตามขับเคลื่อน R-X-Ray โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.โคกเจริญ

การติดตามขับเคลื่อน R-X-Ray โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.โคกเจริญ

1008

12 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
📣วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.📣

นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ พร้อมด้วย นายวิชัย พืชชน รองนายก อบต.โคกเจริญ นายทนงศักดิ์ ชุ่มจิตต์ ประธานสภาฯ นายวิระศักดิ์ ประกอบสิน ส.อบต.หมู่ที่ 1 นายสุรินทร์ จิตรสมุทร ส.อบต.หมู่ที่ 8 นางสาวนิตยา สุดชู ปลัด อบต.โคกเจริญ ผู้นำทางศาสนาเเละพนักงาน อบต.โคกเจริญ เข้าร่วมเป็นเกียรติ โครงการ "บวร ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม" โดยทาง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ร่วมกับ โรงเรียนวัดโคกสวย จัดกิจกรรมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมี นายแก้ว คงวงศ์ นายอำเภอทับปุด กล่าวโอวาท ให้ความรู้เพิ่มเติม ณ โรงเรียนวัดโคกสวย ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

#งานประชาสัมพันธ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.📣 นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ พร้อมด้วย นายวิชัย พืชชน รองนายก อบต.โคกเจริญ นายทนงศักดิ์ ชุ่มจิตต์ ประธานสภาฯ นายวิระศักดิ์ ประกอบสิน ส.อบต.หมู่ที่ 1 นายสุรินทร์ จิตรสมุทร ส.อบต.หมู่ที่ 8 นางสาวนิตยา สุดชู ปลัด อบต.โคกเจริญ ผู้นำทางศาสนาเเละพนักงาน อบต.โคกเจริญ เข้าร่วมเป็นเกียรติ โครงการ "บวร ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม" โดยทาง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ร่วมกับ โรงเรียนวัดโคกสวย จัดกิจกรรมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมี นายแก้ว คงวงศ์ นายอำเภอทับปุด กล่าวโอวาท ให้ความรู้เพิ่มเติม ณ โรงเรียนวัดโคกสวย ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา #งานประชาสัมพันธ์ #องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

1054

23 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
📣วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น.📣

นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ มอบหมายให้ นายพิสิทธิ์ เพ่งบุญ ผอ.กองช่าง รักษาราชการเเทน ผอ.สาธารณสุขฯ พร้อมด้วย นางสาวเปรมวดี บัวเนี้ยว นิติกร นายไพศาล กลับส่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา และนางสาวศิรายุ ทัดแก้ว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพสต.โคกเจริญ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการที่ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ เเละขอต่อใบอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อบัญญัติ อบต.โคกเจริญ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 8 ราย ในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ 


#กองสาธารณสุขฯ
#งานประชาสัมพันธ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น.📣 นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ มอบหมายให้ นายพิสิทธิ์ เพ่งบุญ ผอ.กองช่าง รักษาราชการเเทน ผอ.สาธารณสุขฯ พร้อมด้วย นางสาวเปรมวดี บัวเนี้ยว นิติกร นายไพศาล กลับส่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา และนางสาวศิรายุ ทัดแก้ว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพสต.โคกเจริญ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการที่ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ เเละขอต่อใบอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อบัญญัติ อบต.โคกเจริญ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 8 ราย ในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ #กองสาธารณสุขฯ #งานประชาสัมพันธ์ #องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

1056

22 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
📣วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.📣

นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ มอบหมายให้ นายสาคร เทพณรงค์ รองนายก อบต.โคกเจริญ พร้อมด้วย นายโรจนศักดิ์ บุญไทย นางสาวอารีพร ทองเจิม ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ ให้ความรู้ "บรรยายธรรมมะแก่คนพิการ" โดย พระวิทยากร "โครงการพระเยี่ยมโยม โต๊ะอิหม่ามเยี่ยมญาติ" โดยมี ผอ.รพ.สต.โคกเจริญ เจ้าหน้าที่บริบาลท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นตำบลโคกเจริญ และทีม อสม.ตำบลโคกเจริญ ร่วมลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

#งานพัฒนาชุมชน
#งานประชาสัมพันธ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.📣 นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ มอบหมายให้ นายสาคร เทพณรงค์ รองนายก อบต.โคกเจริญ พร้อมด้วย นายโรจนศักดิ์ บุญไทย นางสาวอารีพร ทองเจิม ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ ให้ความรู้ "บรรยายธรรมมะแก่คนพิการ" โดย พระวิทยากร "โครงการพระเยี่ยมโยม โต๊ะอิหม่ามเยี่ยมญาติ" โดยมี ผอ.รพ.สต.โคกเจริญ เจ้าหน้าที่บริบาลท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นตำบลโคกเจริญ และทีม อสม.ตำบลโคกเจริญ ร่วมลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา #งานพัฒนาชุมชน #งานประชาสัมพันธ์ #องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

1044

22 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
📣วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น.📣

นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ มอบหมายให้ รองวิชัย พืชชน รองนายก อบต.โคกเจริญ พร้อมด้วย นางสาวนิตยา สุดชู ปลัด อบต.โคกเจริญ นางสาวสรสรัญรัชฎ์ เที่ยงตรง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เเละนายธนสิทธิ์ จงหวัง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้าร่วมงาน "กิจกรรม Open House ประจำปีการศึกษา 2566" ร่วมกับงานรำลึก 49 ปี โรงเรียนทับปุดวิทยา โดยมีการเผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน เเละของดีประจำตำบลในอำเภอทับปุด

🙏🙏ขอขอบคุณกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ ที่นำตะกร้าสาน กับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของดีตำบลโคกเจริญ เข้าร่วมกิจกรรม Open House🙏🙏

#งานประชาสัมพันธ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น.📣 นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ มอบหมายให้ รองวิชัย พืชชน รองนายก อบต.โคกเจริญ พร้อมด้วย นางสาวนิตยา สุดชู ปลัด อบต.โคกเจริญ นางสาวสรสรัญรัชฎ์ เที่ยงตรง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เเละนายธนสิทธิ์ จงหวัง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้าร่วมงาน "กิจกรรม Open House ประจำปีการศึกษา 2566" ร่วมกับงานรำลึก 49 ปี โรงเรียนทับปุดวิทยา โดยมีการเผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน เเละของดีประจำตำบลในอำเภอทับปุด 🙏🙏ขอขอบคุณกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ ที่นำตะกร้าสาน กับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของดีตำบลโคกเจริญ เข้าร่วมกิจกรรม Open House🙏🙏 #งานประชาสัมพันธ์ #องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

1045

22 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2567

ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2567

697

8 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

646

8 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
📣📣วันที่ 11 ตุลาคม 2566📣📣เวลา 10.30 น.
นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ มอบหมายให้ นายวิชัย พืชชน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ พร้อมด้วย นางสาวนิตยา สุดชู ปลัด อบต. นางสาวสรสัญรัชฎ์ เที่ยงตรง นักพัฒนาชุมชน เเละนางสาวอารีพร ทองเจิมม ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมเป็นเกียรติมอบวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ผ้าอ้อมผู้ใหญ่) ตามโครงการ อบจ.พังงา HEALTH CARE ให้กับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เเละบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ที่มีความประสงค์ขอความช่วยเหลือหรือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา


#สำนักปลัด
#งานประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣📣วันที่ 11 ตุลาคม 2566📣📣เวลา 10.30 น. นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ มอบหมายให้ นายวิชัย พืชชน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ พร้อมด้วย นางสาวนิตยา สุดชู ปลัด อบต. นางสาวสรสัญรัชฎ์ เที่ยงตรง นักพัฒนาชุมชน เเละนางสาวอารีพร ทองเจิมม ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมเป็นเกียรติมอบวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ผ้าอ้อมผู้ใหญ่) ตามโครงการ อบจ.พังงา HEALTH CARE ให้กับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง เเละบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ที่มีความประสงค์ขอความช่วยเหลือหรือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา #สำนักปลัด #งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

1106

11 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
📣📣วันที่ 11 ตุลาคม 2566📣📣 เวลา 14.00 น.
นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ มอบหมายให้ นายโกศล เเสวงกิจ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ พร้อมด้วย นายพิสิทธิ์ เพ่งบุญ ผอ.กองช่าง รักษาราชการเเทน สาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม นายประยูร เทพณรงค์ สมาชิก อบต.หมู่ 5 เเละเจ้าหน้าที่ อบต. ซึ่งได้รับเเจ้งจากชาวบ้านในหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 ว่ามีคนป่วยเป็นไข้เลือดออกทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ จึงลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ดังกล่าว

#งานประชาสัมพันธ์
#งานกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣📣วันที่ 11 ตุลาคม 2566📣📣 เวลา 14.00 น. นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ มอบหมายให้ นายโกศล เเสวงกิจ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ พร้อมด้วย นายพิสิทธิ์ เพ่งบุญ ผอ.กองช่าง รักษาราชการเเทน สาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม นายประยูร เทพณรงค์ สมาชิก อบต.หมู่ 5 เเละเจ้าหน้าที่ อบต. ซึ่งได้รับเเจ้งจากชาวบ้านในหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 ว่ามีคนป่วยเป็นไข้เลือดออกทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ จึงลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ดังกล่าว #งานประชาสัมพันธ์ #งานกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

1124

11 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
👉👉ประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิกเตือนภัยประชาชน👈👈
จำนวน 4 เรื่อง
1.เตือนภัยหลอกลงทุน อย่าเชื่อ อย่าแชร์ เมื่อเจอโฆษณา ชักชวนลงทุน
2.เตือนภัยหลอกลงทุน อย่าเชื่อ อย่าแชร์ มิฉาชีพแอบอ้าง ก.ล.ต.
3.เตือนภัยหลอกลงทุน อย่าเชื่อ อย่าแชร์ จับผิดกลโกงแอบบอ้าง ก.ล.ต.
4.อินโฟกราฟิก 3 Steps#งานประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

👉👉ประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิกเตือนภัยประชาชน👈👈 จำนวน 4 เรื่อง 1.เตือนภัยหลอกลงทุน อย่าเชื่อ อย่าแชร์ เมื่อเจอโฆษณา ชักชวนลงทุน 2.เตือนภัยหลอกลงทุน อย่าเชื่อ อย่าแชร์ มิฉาชีพแอบอ้าง ก.ล.ต. 3.เตือนภัยหลอกลงทุน อย่าเชื่อ อย่าแชร์ จับผิดกลโกงแอบบอ้าง ก.ล.ต. 4.อินโฟกราฟิก 3 Steps #งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

1097

11 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
📣📣วันที่ 10 ตุลาคม 2566 📣📣เวลา 13.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ นำโดย นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ร่วมกับ ผอ.รพสต. ผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกอบต. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ข้าราชการ พนักงาน กรรมการวัดโคกสวย เเละจิตอาสาตำบลโคกเจริญ ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาด ณ วัดโคกสวย เพื่อเตรียมความพร้อม เนื่องในวันประเพณีสารทเดือนสิบ 
#สำนักปลัด


#งานประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣📣วันที่ 10 ตุลาคม 2566 📣📣เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ นำโดย นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ร่วมกับ ผอ.รพสต. ผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกอบต. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ข้าราชการ พนักงาน กรรมการวัดโคกสวย เเละจิตอาสาตำบลโคกเจริญ ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาด ณ วัดโคกสวย เพื่อเตรียมความพร้อม เนื่องในวันประเพณีสารทเดือนสิบ #สำนักปลัด #งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

1104

10 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
📣📣วันที่ 9 ตุลาคม 2566📣📣เวลา 14.00น.

นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ พร้อมด้วย คณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยมี
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานเเจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่เเล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ


#งานสำนักปลัด
#ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣📣วันที่ 9 ตุลาคม 2566📣📣เวลา 14.00น. นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ พร้อมด้วย คณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยมี ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานเเจ้งที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่เเล้ว ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ #งานสำนักปลัด #ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

1096

9 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
📣📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣📣
วันที่ 29 กันยายน 2566
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันภายใต้การนำ
ของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี ชุดที่ 63#งานประชาสัมพันธ์
#งานสำนักปลัด
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣📣 วันที่ 29 กันยายน 2566 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันภายใต้การนำ ของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ชุดที่ 63 #งานประชาสัมพันธ์ #งานสำนักปลัด #องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

1116

29 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
📣28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย📣

"เพราะธงชาติและเพลงชาติไทย คือ สัญลักษณ์ของความเป็นไทย คือ สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกราช ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นหรือ อาณานิคมของชาติใด รวมถึงความเสียสละของบรรพบุรุษไทยทุกยุคสมัย ในการปกป้องรักษาแผ่นดินให้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน"
 เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ ธงชาติไทยแต่เดิมมีหลายรูปแบบ จนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 และพระองค์ทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า สีแดง หมายถึง ชาติ คือประชาชน สีขาว หมายถึง ศาสนา และสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ซึ่งธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย

#งานประชาสัมพันธ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย📣 "เพราะธงชาติและเพลงชาติไทย คือ สัญลักษณ์ของความเป็นไทย คือ สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกราช ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นหรือ อาณานิคมของชาติใด รวมถึงความเสียสละของบรรพบุรุษไทยทุกยุคสมัย ในการปกป้องรักษาแผ่นดินให้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน" เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ ธงชาติไทยแต่เดิมมีหลายรูปแบบ จนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 และพระองค์ทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า สีแดง หมายถึง ชาติ คือประชาชน สีขาว หมายถึง ศาสนา และสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ซึ่งธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย #งานประชาสัมพันธ์ #องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

1107

28 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...