ภาพกิจกรรม
โครงการทำดีถวายพ่อร่วมต่อต้านการทุจริต วันที่9ธันวา59

โครงการทำดีถวายพ่อร่วมต่อต้านการทุจริต วันที่9ธันวา59

243

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

231

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก11มค6

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก11มค6

249

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการห่มรักอุ่นใจ..มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้สูงอายุ9มค.60

โครงการห่มรักอุ่นใจ..มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้สูงอายุ9มค.60

233

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญสมวาร(50วัน)และจุดเทียนถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญสมวาร(50วัน)และจุดเทียนถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

232

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

237

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาฟุตบอล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาฟุตบอล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

231

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี พัฒนาผลิตภัณฑ์ของดีทับปุด และส่งเสริมการท่องเที่ยว “งาน ๑๒ ทศวรรษแห่งความภักดี ๑๒๐ ปี เมืองทับปุด”

โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี พัฒนาผลิตภัณฑ์ของดีทับปุด และส่งเสริมการท่องเที่ยว “งาน ๑๒ ทศวรรษแห่งความภักดี ๑๒๐ ปี เมืองทับปุด”

234

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการงานสมโภชพ่อท่านรักษ์ วัดโคกสวย

โครงการงานสมโภชพ่อท่านรักษ์ วัดโคกสวย

251

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๐

โครงการประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๐

236

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการทับปุดเมืองสะอาดปราศจากขยะในชุมชน

โครงการทับปุดเมืองสะอาดปราศจากขยะในชุมชน

246

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะบึงนบหลวง

โครงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะบึงนบหลวง

243

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๐

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๐

229

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโคกเจริญ ปี ๒๕๖๐ “กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย”

โครงการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโคกเจริญ ปี ๒๕๖๐ “กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย”

230

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมโครงการสภาเด็กฯเด็กยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ

กิจกรรมโครงการสภาเด็กฯเด็กยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ

231

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการผักข้างบ้าน อาหารริมรั้ว ครัวชุมชน

โครงการผักข้างบ้าน อาหารริมรั้ว ครัวชุมชน

239

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเคลือบฟลูออไรค์วานิช

โครงการเคลือบฟลูออไรค์วานิช

244

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

242

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน (ปลุกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์)

โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน (ปลุกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์)

247

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (Play and learn พาเพลินกับ English camp)

กิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (Play and learn พาเพลินกับ English camp)

266

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...