ภาพกิจกรรม
ประชุมประชาคมจัดตั้งพื้นที่ปกปักทรัพยากร บ้านทุ่งต่อเรือหมู่ที่ 2  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อพ.สธ.อบต.โคกเจริญ

ประชุมประชาคมจัดตั้งพื้นที่ปกปักทรัพยากร บ้านทุ่งต่อเรือหมู่ที่ 2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อพ.สธ.อบต.โคกเจริญ

158

11 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ต้านภัยโควิด-19 สุขจังพังงา

บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ต้านภัยโควิด-19 สุขจังพังงา

173

27 พฤษภาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อบต.โคกเจริญ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อบต.โคกเจริญ

160

3 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมรณรงค์การบริจาคหนังสืิอและประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมอ่านหนังสือ ตามโครงการ

กิจกรรมรณรงค์การบริจาคหนังสืิอและประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมอ่านหนังสือ ตามโครงการ

193

2 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการปีใหม่ 2563

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการปีใหม่ 2563

166

28 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
สืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทงตำบลโคกเจริญประจำปี 2562

สืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทงตำบลโคกเจริญประจำปี 2562

3

11 พฤศจิกายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
ประเพณีลอยกระทงโคกเจริญ 2562

ประเพณีลอยกระทงโคกเจริญ 2562

691

30 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
Kick Off ปฏิบัติการ 60 วันแยกขยะก่อนทิ้ง

Kick Off ปฏิบัติการ 60 วันแยกขยะก่อนทิ้ง

459

9 มกราคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจในระดับตำบลในการตั้งด่านตรวจตราเฝ้าระวังในพื้นที่

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจในระดับตำบลในการตั้งด่านตรวจตราเฝ้าระวังในพื้นที่

243

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
การเปิดการประชุมสภา อบต. ครั้งแรก

การเปิดการประชุมสภา อบต. ครั้งแรก

246

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุและผู้พิการ (พระเยี่ยมโยม)

ส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุและผู้พิการ (พระเยี่ยมโยม)

238

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการครอบครัวสัมพันธ์

โครงการครอบครัวสัมพันธ์

229

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการมหกรรมกีฬา กรีฑา นักเรียนและเยาวชนตำบลโคกเจริญ

โครงการมหกรรมกีฬา กรีฑา นักเรียนและเยาวชนตำบลโคกเจริญ

236

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแห่เทียนพรรษา ปี 2556

โครงการแห่เทียนพรรษา ปี 2556

233

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
วันแม่ 2556

วันแม่ 2556

238

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
วันปิยะมหาราช

วันปิยะมหาราช

230

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2556‏

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2556‏

246

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันเด็กปี 2557‏

กิจกรรมวันเด็กปี 2557‏

248

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมโครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2557

กิจกรรมโครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2557

244

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557

โครงการวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557

229

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...