ภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวัดโคกสวย
135
8 กุมภาพันธ์ 2566

📣วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น📣
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญนำโดย นายไพโรจน์  ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ นายวิชัย  พืชชน รองนายก อบต. นายโกศล  แสวงกิจ เลขาฯนายก อบต. นายทนงศักดิ์  ชุ่มจิตต์ ประธานสภา อบต.โคกเจริญ และนายสุรินทร์  จิตรสมุทร สมาชิก อบต.หมู่ที่6 เข้าร่วมเชียร์และให้กำลังใจเด็กๆโรงเรียนวัดโคกสวยในการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียน และมอบเงินรางวัลให้กับทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬา โดยมี ผอ.จรุง  ศุภพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสวย คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนวัดโคกสวยเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดโคกสวย หมู่ที่3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
 
#งานประชาสัมพันธ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ