ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565
59
21 กันยายน 2565

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ


img
img
img
img
img
img
img
img
img
img