ภาพกิจกรรม
กิจกรรม 5ส. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
128
2 กุมภาพันธ์ 2566

📣วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น.📣
 
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ร่วมกันทำกิจกรรม #5ส 
👉สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัยเพื่อความสะอาดทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ลดการสะสมของเชื้อโรค และเพื่อการทำงานที่สะดวกพร้อมต้อนรับผู้ที่มาใช้บริการทุกท่านค่ะ
 
#งานประชาสัมพันธ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ