ภาพกิจกรรม
กิจกรรม 5ส. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
46
2 กุมภาพันธ์ 2566

📣วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น.📣
 
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ร่วมกันทำกิจกรรม #5ส 
👉สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัยเพื่อความสะอาดทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ลดการสะสมของเชื้อโรค และเพื่อการทำงานที่สะดวกพร้อมต้อนรับผู้ที่มาใช้บริการทุกท่านค่ะ
 
#งานประชาสัมพันธ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img