ภาพกิจกรรม
ต้อนรับนายอำเภอทับปุด จ่าเอกแก้ว คงวงศ์
55
6 กุมภาพันธ์ 2566

"สุขที่สุด ทับปุด บ้านเรา"
วันที่​ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญนำโดย นายไพโรจน์  ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา ปลัด อบต. ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ร่วมต้อนรับ จ่าเอกแก้ว คงวงศ์ นายอำเภอทับปุด ที่เข้าตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยร่วมพูดคุยปรึกษาหารือเรื่องการทำงานและนโยบายการทำงานของท่าน พร้อมมอบสโลแกนไว้ว่า “สุขที่สุด ทับปุด บ้านเรา”และรับฟังนโยบายความร่วมมือในการพัฒนาโคกเจริญ และอำเภอทับปุดให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นจากการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่7 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด​ จ.พังงา
 
#งานประชาสัมพันธ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img