ภาพกิจกรรม
โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย
126
28 มกราคม 2566

📣วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.📣
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญนำโดย นายไพโรจน์  ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ "ประธานในพิธีเปิด" พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด อบต. ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เข้าร่วมโครงการ "ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย" โรงเรียนวัดโคกสวย โดยมี ผอ. คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนวัดโคกสวยเข้าร่วมกิจกรรม ณ สระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
 
#กองการศึกษาฯ
#กองสาธารณสุขฯ
#งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกเจริญ
#งานประชาสัมพันธ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ