ภาพกิจกรรม
นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ พร้อมทีมบริหาร สมาชิกสภา ปลัด อบต. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตำบลโคกเจริญ ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เน
816
17 สิงหาคม 2565

ประมวลภาพกิจกรรม นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ พร้อมทีมบริหาร สมาชิกสภา ปลัด อบต. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตำบลโคกเจริญ ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายมนต์วิทย์ โชติอัษฎายุธ นายอำเภอทับปุด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทับปุด เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดโคกสวย หมู่ที่3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ