ภาพกิจกรรม
นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ พร้อมทีมบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.4.0) ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2565 ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง โดย กองทุน
79
13 สิงหาคม 2565

ประมวลภาพกิจกรรม นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ พร้อมทีมบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.4.0) ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2565 ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ร่วมกับ อสม.ตำบลโคกเจริญ โดยมี ปลัด อบต.โคกเจริญ ประธานสภา สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เจ้าหน้าที่ รพสต.และ อสม.ตำบลโคกเจริญ เข้าร่วมโครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ


img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img