ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการแม่บ้านตำบลโคกเจริญ
762
9 กุมภาพันธ์ 2566

📣วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.📣

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญนำโดย นายไพโรจน์  ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ นางสาวนิตยา  สุดชู ปลัด อบต. นางสาวสรสรัญรัชฎ์  เที่ยงตรง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นางสาวอารีพร  ทองเจิม ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมกรรมการแม่บ้านตำบลโคกเจริญ เพื่อพิจารณาสนับสนุนดำเดินกิจกรรมแก่กลุ่มแม่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะกรรมการแม่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้านเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
 
#งานพัฒนาชุมชน
#งานประชาสัมพันธ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ