ภาพกิจกรรม
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธวาสราชนครินทร์
801
6 พฤษภาคม 2566

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น.
นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ ชุ่มจิตต์ ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ และนางสาวอรุณโรจน์ ชินวงค์ เจ้าพนักงานพัสดุ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา