ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อรับทุนการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
30 พฤศจิกายน 542

281


ประกาศ

รับสมัครคัดเลือกผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อรับทุนการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  (คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)