ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบารถบบรทุกขยะและคนงานประจำรถขยะ
4 มกราคม 2564

807


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

1.พนักงานงานจ้างตามภารกิจ(สำหรับผู้มีทักษะ) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบารถบรรทุกขยะ

2.พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ