ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลทั่วไปในตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ 2564
28 มกราคม 2564

1487


ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลทั่วไปในตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564