ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา พนักงานจ้างตามภารกิจ
22 กันยายน 2564

1026


ตามที่ อบต.โคกเจริญ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา 

อบต.โคกเจริญได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย