ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ประจำปี 2564
7 มีนาคม 2565

387


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ประจำปี 2564 ได้ที่นี่