ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ ถนนสายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
27 ตุลาคม 2565

155


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ ถนนสายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ได้ที่นี่