ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ ถนนสายหัวสะพาน หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
27 ตุลาคม 2565

136


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ ถนนสายหัวสะพาน หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ได้ที่นี่