ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการ ติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ ถนนสายสวนพลูตอนบน หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
27 ตุลาคม 2565

161


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการ ติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ ถนนสายสวนพลูตอนบน หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ได้ที่นี่