ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
7 มิถุนายน 2566

23


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ ตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ได้ที่นี่