ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาสมัยประชุมและเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
22 มิถุนายน 2566

73


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาสมัยประชุมและเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ได้ที่นี่