ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘) เพิ่มเติมและประกาศการรับบสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
3 กรกฎาคม 2566

56


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แจ้งคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘) เพิ่มเติมและประกาศการรับบสมัครบุคคลเข้ารับก่ีสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ได้ที่นี่