ข่าวประชาสัมพันธ์
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
5 กรกฎาคม 2566

49


โรคไข้เลือดออก "ภัยร้ายใกล้ตัว โดยมี "ยุงลาย" เป็น ภาหะนำโรค"
หากพบผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเป็นไข้เลือดออก ให้รีบพบแพทย์โดยทันที ขอให้ช่วยกันรณรงค์ป้องกันสิ่งที่จะก่อให้เกิดพาหะนำโรคจากยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ โรคไข้เลือดออกสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัย หากมีข้อสงสัยหรือพบผู้ป่วย สามารถแจ้งมายังกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.โคกเจริญ รพ.สต.บ้านโคกเจริญ และ อสม.ในพื้นที่ของท่าน เพื่อให้ตำบลโคกเจริญปลอดภัยจากไข้เลือดออก