ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาผล หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
18 กรกฎาคม 2566

121


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาผล หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ได้ที่นี่