ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 สายปราบนกและสายชุมแสง ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
3 สิงหาคม 2566

419


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 สายปราบนกและสายชุมแสง ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ได้ที่นี่