ข่าวประชาสัมพันธ์
มหกรรมความภักดี 125 ปี สุขที่สุด ทับปุดบ้านเรา
30 สิงหาคม 2566

51


ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลโคกเจริญทุกท่าน ร่วมขบวนแห่ในพิธีเปิดงาน "มหกรรมความภักดี 125 ปี สุขที่สุด ทับปุดบ้านเรา" ในวันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 โดยรวมตัวเพื่อเตรียมขบวนของแต่ละตำบล ณ บริเวณโรงเรียนวัดนิโครธาราม เวลา 14.30 น. โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เตรียมความพร้อมในเรื่องการจัดขบวนอยู่ประจำจุดเพื่อจัดขบวนให้สวยงาม ขบวนแรกจะออกจากโรงเรียนวัดนิโครธาราม เวลา 17.00 น. จากนั้นขบวนจะเดินผ่านตลาดสดเทศบาลตำบลทับปุด และแต่ละขบวนจะทำการหยุดประกวดโชว์ขบวนของตำบล บริเวณหน้าร้านถวิลวรรณ และเดินขบวนต่อจนถึงหน้าที่ว่าการอำเภอทับปุด #รวมพลังชาวโคกเจริญเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน❤

#ที่นี่โคกเจริญ

#สุขที่สุดทับปุดบ้านเรา

#งานประชาสัมพันธ์

#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ