ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติและเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2566
29 สิงหาคม 2566

93


วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ (ประธานในพิธีเปิด) "โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติและเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2566" โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. ประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เจ้าหน้าที่ อปพร.และ อสม.ตำบลโคกเจริญ เข้าร่วมโครงการ มีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงามาให้ความรู้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกเจริญ หมู่ที่1 บ้านหัวนอนวัด ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

#สำนักปลัด

#งานป้องกันฯ

#งานประชาสัมพันธ์

#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ