ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสถานประกอบการที่ขอต่อใบอนุญาติประกอบกิจการ ในพื้นที่ ตำบลโคกเจริญ
13 กันยายน 2566

96


📣วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.📣

นายไพโรจน์  ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ มอบหมายให้ นายพิสิทธิ์  เพ่งบุญ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวเปรมวดี  บัวเนี้ยว นิติกรปฏิบัติการ  และนางสาวศิรายุ  ทัดแก้ว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ร่วมกับรพ.สต.โคกเจริญ โดยนายนพดล  กิจกล้า ผอ.รพ.สต.โคกเจริญ ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่ขอต่อใบอนุญาติประกอบกิจการ ในพื้นที่ ตำบลโคกเจริญ

#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานประชาสัมพันธ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ