ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเรื่องการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านลาน หมู่ที่ 5 ต.โคกเจริญ
30 พฤศจิกายน 542

283


ประกาศเรื่องการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านลาน หมู่ที่ 5 ต.โคกเจริญ

(คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบประกาศ)